Lezingen voorjaar 2024

Afgelopen zondag 24 maart 2024 – 10.30

HOE STA JIJ IN VERBINDING?

lezing door Servaas Klute
 

Hoe sta jij in Verbinding?

Met je gezin, je familie of je vrienden? Mag jij overal zijn zoals je werkelijk bent? Of kun je soms dingen beter niet zeggen? Servaas Klute gaat in zijn lezing op zoek naar talenten van onszelf die echt kunnen bijdragen aan een goede harmonieuze verbinding/band. Een persoonlijke talentontwikkeling, met aandacht voor de sociale omgeving, zo zou je het kunnen noemen. Als vanzelf ontstaat er dan een sociale omgeving in balans, de basis voor een zeer kleine  ecologische footprint.

Deze lezing kan in zijn soort zonder meer uniek genoemd worden. Zelden lukt het een spreker deze moeilijke materie zo eenvoudig, helder en duidelijk onder woorden te brengen.
Hij bedient zich daarbij van zelfgemaakt instructiemateriaal, die door zijn woorden helemaal tot leven lijken te komen. De hiernaast afgebeelde hart-triade is daar een voorbeeld van. Zijn boodschap is hierdoor heel begrijpelijk, laagdrempelig en gemakkelijk toe te passen.

Klute heeft zijn informatie van het Sami-volk en uit Japan en onderbouwd zijn verhaal met kennis uit klassieke filosofische werken. De Oud-leraar en oud-international sportcoach runt momenteel zijn eigen bureau, gespecialiseerd in de ontwikkeling van het individuele en collectieve potentieel in sociale organisaties, met name in het onderwijs. Hij begeleidt zowel groepen als individuen. Tevens organiseert hij pelgrimages.

 
Scroll naar boven